GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

 
 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH MINH THÀNH được thành lập năm 2011

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Sản xuất kinh doanh bao bì carton, bao bì offset.
Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu, vật tư ngành in.
Kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị ngành in.
Kinh doanh các loai giấy Douplex, Ivory, Bristol, Couche,…

 
Sản phẩm offset