Tham Gia Dự Tuyển 

 

 CÁCH THỨC THAM GIA DỰ TUYỂN

     Nếu Anh/Chị có quan tâm đến các vị trí tuyển dụng tại AMTCO., LTD , vui lòng chọn các gửi hồ sơ bản cứng muốn dự tuyển (ở phần khu vực/trung tâm bên dưới trang tuyển dụng) để xem chi tiết các vị trí tuyển dụng, yêu cầu tuyển dụng và cách thức dự tuyển.


Vui lòng tải Phiếu Thông Tin Hồ Sơ Ứng Viên  Tại đây

 

     Nếu bạn chưa phù hợp với các vị trí tuyển dụng đang đăng tuyển nhưng có mong muốn ứng tuyển vào các vị trí khác, xin vui lòng tải mẫu Phiếu Thông Tin Hồ  Sơ Ứng Viên, sau đó, nộp hồ sơ trực tuyến qua form bên dưới, đính kèm  Phiếu thông tin Ứng viên đã điền đầy đủ. Chúng tôi sẽ xem xét và liên lạc lại với bạn khi có vị trí phù hợp nhất. Trân trọng.

Vui lòng hoàn thành Phiếu Thông Tin Hồ Sơ Ứng Viên 
AMTCO., LTD Trực Tuyến Tại Đây (khuyến khích)

Hoặc Gửi bản mô tả ngắn ngọn bên dưới

ỨNG TUYỂN TRỰC TUYẾN

       Mã chống spam Thay mới
  
 TEM NHÃN